Scott Adsit | Naoczny świadek / Eyewitness | Reckless